Delegarea corectă a sarcinilor în cadrul unei echipe este extrem de importantă când aducem în discuție productivitatea. Conform scrierilor Forbes, doar unul dintre 10 manageri reușesc să delege corect sarcini, o situație destul de îngrijorătoare, dacă ma întrebați pe...